Compra con tarxeta

Catálogo 

Seleccione un título na lista a seguir e mérqueo coa súa tarxeta de crédito e pagamento seguro a través de Paypal sen necesidade de darse de alta nesta plataforma de pago. Gastos de envío (Galicia e Estado español): 1,90 euros (IVE incluído).

Para envíos ao resto de Europa e outras partes do mundo, véxase a ligazón “Na internet”.

A – B – C
Capitalismo e fascismo – Psico-ontoloxía da escravitude

Corpo-circuítos – Máquinas de subxectivación

D – E – F
Emerxencia
Filosofía da individuación

L – M – O
Lica
Mondas
A monstruosidade moderna
m-Talá. Obra completa de Chus Pato, vol. extra
A música das esferas
A orde dos obxectos

Q – R – T
Quizais – Filosofía ético-política do porvir
O Rei Portador e outras historias
A revolución non vai ser televisada
Tempo sen devir
Transhumanismo – Tecnociencias e antropotecnias

En acceso aberto

C – E 
Un Coup de dés, ou a divinización materialista da hipótese
Ensaio sobre o poema e o mar da morte

P – R – V
Principios xerais para o axeitamento da forma e da cor en Arquitectura e Artes Decorativas
A representación da Bela Dormente a través da indumentaria
A verdade errada e a representación errante

Publicacións periódicas
Anotacións sobre literatura e filosofía