Xurxo Borrazás

Xurxo Borrazás (Carballo, 1963) é un dos novelistas máis sobranceiros dos que comezaron a publicar na derradeira década do século XX. A súa obra literaria está formada polas novelas Cabeza de chorlito (Sotelo Blanco Edicións, 1991), Criminal (Sotelo Blanco, 1994), coa que obtivo o Premio da Crítica Española e o Premio San Clemente, Eu é (Sotelo Blanco, 1996), Na maleta (Sotelo Blanco, 2000), Ser ou non (Galaxia, 2004) e Costa Norte/ZFK (Galaxia, 2008). Ademais dos libros Contos malvados (Edicións Xerais, 1998), O desintegrista (Xerais, 1999), Pensamentos impuros (Xerais, 2002) e Covalladas. Prosa vertical (Galaxia, 2008).

En 2007 publica o seu primeiro libro de ensaio, Arte e parte. Dos patriarcas á arte suicida, e en 2019, Brevedume, ambos os dous en Galaxia.

Traduciu Trópico de Cáncer, de Henry Miller, e O ruído e a furia, de William Faulkner, publicadas respectivamente en 2006 e 2008 na colección Clásicos Universais de Editorial Galaxia.

En euseino.org
“Decálogo da novela. Cigarros de chocolate”, euseino.org, 30 de xaneiro de 2023