Artur Casas-Agilda

Artur Casas-Agilda é graduado en Lingua e Literatura Españolas cun Minor en Teoría da Literatura e Literatura Comparada pola Universidade de Santiago de Compostela, institución na que tamén obtivo un Máster en Profesorado. Na actualidade, cursa un Máster de Investigación en Estudos Literarios na Universidade de Leiden.

En Euseino?

Fronte ao problema da representación: figura e realidade en Wittgenstein e Borges”, Anotacións sobre literatura e filosofía, nº 16, maio de 2017.