Organigrama


Euseino? Editores


Filosofía


Carlos Lema – Director col. Casabranca

Mario Losada – Editor e coordinador col. Casabranca

Inma Otero Varela, tradutora colaboradora

Literatura


Berta Dávila – Editora e directora col. Rúa do Lagarto

Álbums ilustrados


Beatriz Fraga– Editora e directora col. Onocrótalo

Xosé Ramón Bernárdez – Colaborador videográfico col. Onocrótalo

Publicacións periódicas


Beatriz Fraga – Editora Anotacións sobre literatura e filosofía

Santiago López, tradutor colaborador Anotacións sobre literatura e filosofía

Chus Pato – Redactora e coordinadora Urania

Composición tipográfica


Carlos Lema – logotipos, cubertas, faixas e posta en páxina das publicacións impresas e dixitais. Agás col. Onocrótalo.

Todas as coleccións, impresas e en soporte electrónico, están compostas a partir de tipografía de Frederic William Goudy, agás a col. Onocrótalo. Faixas de sobrecuberta a partir de tipos de Paul Renner.

Deseño de euseino.org: Runo Lite para WordPress.

Persoas Voluntarias


Alba Doval – Tradutora Programa de Edición

Cecilia F. Santomé – Editora Programa de Edición

Uxía Felpeto Cabaleiro – Correctora Programa de Edición

euseino.org


Carlos Lema – Redacción e SEO Web

Iván García Campos – Editor e coordinador das seccións Decálogo da NovelaDecálogo da Crítica Literaria.

Cecilia F. Santomé – Editora e coordinadora da sección A Carta Postal.

Euseino? Social


Laboratorio de Produción Literaria – LaPLit


Xosé Monteagudo – Coordinador xeral LaPLit, director Gabinete de Narrativa e Club de Escritura

Chus Pato – Directora Gabinete de Poesía

Persoas Voluntarias


Enma Pérez Bouzó – Mantemento e atención ao público Programa Euseino? Social

Xosé Ramón Bernárdez – Administración Programa Euseino? Social

Arquivo Euseino?


Anxos Sumai – Documentalista asesora

Persoas Voluntarias


Aroa Casás Paz – Dixitalización de documentos Programa Arquivo Euseino?

Fundación Euseino?


Padroado


Carlos Lema – Fundador, presidente

Beatriz Fraga – Fundadora, vicepresidenta

Xosé Monteagudo – Padroeiro, secretario

Chus Pato – Padroeira, vogal

Administración


Pedro García Orois (Xestoría Areal) – Director de Administración e contabilidade

Sandra Rodríguez Rubio (Xestoría Areal) – Administración e contabilidade