Proximamente, en Euseino? Social

 • Presentación do poemario
  “alimentar canarios con ovos da casa”,
  de Anxo Mena

  15 de xuño, xoves, ás 20 horas, na sede da Fundación Euseino?, rúa de México 37, Vigo.

  Encontro arredor desta obra, que obtivo o Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé. Coa intervención de Helena Ocampo, xornalista, e mais do autor.

  As persoas lectoras dispoñen do libro nas nosas instalacións, tanto para consulta coma para compra.

  Entrada libre

  […] unha enunciación orixinal, unha temática e enfoque pouco habituais na poesía contemporánea

  […] o destino das sociedades post-industriais, especialmente aquelas que, como a nosa, conservan un pasado de subsistencia agrícola recente. [… ] expresado dunha forma case aséptica, descritiva, pero tamén, dalgunha maneira, desasosegante.

  Mario Regueira, Nós Diario

  Espiral Maior Poesía

  48 páxs., 11 euros

“Ninguén queda” recibe o Premio da Crítica

A obra de Brais Lamela chega á 7ª edición

O Premio da Crítica, a proposta da Asociación Galega da Crítica, outorgouse a Ninguén queda, a obra de Brais Lamela publicada por Euseino? na colección Rúa do Lagarto, que dirixe Berta Dávila.

A Asociación Española de Críticos Literarios organiza este premio nos catro idiomas oficiais do Estado español para obras de poesía e narrativa. O xurado destacou en Ninguén queda a “hibridación discursiva derivada dunha aparencia de provisionalidade […] que esperta inmediatamente a empatía do público lector”. Do mesmo xeito, salientou a capacidade da obra de Brais Lamela para “facernos preguntas existenciais así como a orixinalidade do punto de vista con que trata a vida rural en Galicia, moi afastada dos tópicos habituais”.

Simultaneamente, a sétima edición de Ninguén queda xa está dispoñible nas librerías e en euseino.org.

A Asociación Galega da Crítica, que fai un labor sobranceiro na difusión da literatura no noso idioma, confirma e engádese á excelente recepción da obra de Brais Lamela nos medios de comunicación, acompañada tamén pola boa e fundamental acollida das persoas lectoras. Diferentes xeitos de amosar a satisfacción lectora e o entusiasmo de quen le Ninguén queda están reflectidos nas fotos e opinións recollidas nas redes sociais.

Este apoio das persoas lectoras, da crítica e dos medios de comunicación coidamos ten unha relevancia senlleira, tanto por se tratar dunha opera prima coma polo tipo de colección e literatura á que está dedicada (col. Rúa do Lagarto). Tamén polo que significa de esteo para o proxecto de Euseino? Social: un lugar para as persoas que escriben e len. Para a literatura e a cultura concibidas desde a independencia e cunha finalidade non lucrativa.

Acceda ás críticas publicadas sobre Ninguén queda na ligazón A opinión da crítica.


Créase o Fondo Numax do Arquivo Euseino?

A Cooperativa Numax asina un Acordo de Colaboración coa Fundación Euseino?

Este mércores, día 26 de abril, Mariña de Toro Cuns, en representación da Sociedade Coopertiva Galega Numax, e Carlos Lema, presidente da Fundación Euseino?, asinaron un acordo de colaboración entre as dúas entidades culturais independentes galegas. Mediante este acordo, o Arquivo Euseino? comprométese a conservar e custodiar a documentación fotográfica e videográfica que recolle a importante actividade cultural desenvolvida pola Cooperativa nos seus locais de Santiago de Compostela. Esta nova alianza ha posibilitar a ambas as partes a rea­lización doutras actividades de tipo cultural nas respectivas sedes e dependencias, aumentando a súa difusión e incidencia social alén do ámbito literario.

A documentación cedida vai formar parte do Fondo Numax depositado no Arquivo Euseino? No acto de sinatura, tamén estivo presente Beatriz Fraga, vicepresidenta e cofundadora de Euseino?

O Fondo Numax vai constar das copias íntegras en soporte dixital dos documentos videográficos e fotográficos obxecto do Acordo. Tanto os realizados antes da data de sinatura coma aos que se vaian realizar con posterioridade a el. Con ese motivo, a Cooperativa Numax ha informar expresamente as persoas que interveñan nos actos gravados e fotografados.

A cesión desta documentación ten gran valor documental para o estudo da difusión da cultura e, especialmente, da literatura galega, das intervencións públicas das autoras e autores e para o debate sobre a función dos libros na sociedade actual.

A sinatura do Acordo de Cesión de Documentación ha posibilitar a ambas as partes a rea­lización doutras actividades de tipo cultural nas respectivas sedes e dependencias, polo que se sitúa nun marco máis amplo de colaboración entre as dúas entidades culturais independentes para o estudo, difusión e arre­quentamento da cultura en idioma galego.

O Fondo obxecto da cesión vai pasar a formar parte dun repositorio dixital que facilite a súa consulta a través de euseino.org coa finalidade de apoiar a investigación e difusión deste tipo de material, de gran valor porque recolle imaxe fílmica e voces das autoras e autores galegos.

Tanto pola súa actualidade e renovación constante coma polas características da librería de Numax, especialmente dedicada a literatura, arte e pensamento, os vídeos e fotografías que integran o este fondo documental representan momentos senlleiros da difusión social e do debate no ámbito cultural galego. Neles recóllense os actos, coloquios e presentacións de novidades bibliográficas gravados en directo e fotografados polo equipo da Cooperativa.

Deste xeito, o Arquivo Euseino? continúa acrecentando a súa incidencia no estudo da documentación autorial, desta volta videográfica e fotográfica, converténdose nun dos arquivos galegos con maior interese para estudar a formación da identidade autorial e a súa proxección na sociedade, ademais de estar especialmente dedicado á obra de escritoras galegas contemporáneas ao contar cos fondos de Chus Pato, de Anxos Sumai e o Fondo Berta Dávila, ao que se lles vai engadir proximamente o Fondo Rebeca Baceiredo.

Terceiro número de “Urania”

Chus Pato dialoga con Xabier Cordal sobre “resistencia da auga”

O Gabinete de Poesía da Fundación Euseino? publica en formato PDF e acceso aberto o número 3 de Urania. Publicación sen periodicidade fixa que recolle o diálogo de Chus Pato con poetas actuais. A súa finalidade é incitar ao pensamento sobre a poesía.

Este novo número de Urania recolle unha conversa sobre o poemario resistencia da auga entre Chus Pato e o seu autor, o poeta Xabier Cordal. Cincuenta páxinas de diálogo lúcido e profundo entre dous poetas que nos achegan a unha obra literaria, á súa orixe e ao seu senso.

Segundo Cordal, “Un poema pode asumir o obxectivo que queira aínda que non sexa moi aconsellable prescribirlle temas, formas ou obxectivos. Sempre atopa maneiras para transmitir algo que andaba máis alá e no que se cadra non dabamos reparado […]. O poema está tan próximo á noción abstracta de significado como distante da noción abstracta de significado, porque (igual ca a sílaba) non pode ser compartido sen determinarse, na voz ou no texto. Como ocorre coas partículas elementais —leo na divulgación da teoría de campos—, aínda que tenda a permanecer algo máis ca elas, o poema nace en canto que se actualiza. Xa descansaba como probabilidade no océano da indeterminación pero só a través da sucesión da sílaba pode existir. Por iso permanece e por iso morre.”.

Ao fío das preguntas incisivas, de potencia interpretativa, que lle formula esa poeta pensadora que é Chus Pato, a conversa parte dunha posición incial que sitúa “ante nós os sistemas de adiviñación, os anuncios en rede, un areal e as tardes de agosto, un brote de peste, as linguas de fogo do Pentecostés, que tratan de remediar a confusión babélica aceptando a diversidade lingüística… e, de súpeto, todo se suspende, todo se comprende”.

O poemario resistencia da auga publicouse no ano 2018 na editorial Chan da Pólvora.

Urania 3

50 páxs.

Sumario
Divídese en apartados de extensión variable, numerados de 1 a 6, desde o poema inicial sen título ata as seis “zonas”, ou “sucos” que a auga vai formando. Son eses leitos de resistencia da auga os que intenta percorrer a entrevista.

Edición non venal en PDF
Descarga gratuíta