A verdade errada e a representación errante


En acceso aberto:
 A verdade errada [PDF]  / A verdade errada [edición electrónica] [ebook en arquivo comprimido zip]  / A verdade errada [edición electrónica] [ebook —vía Dropbox]

 

A verdade errada e a representación errante, de Rebeca Baceiredo, fai unha exposición directa, non exenta de interrogacións e cuestionamento, da modernidade e da produción de epistemes. Desde a socioloxía, o positivismo e o marxismo ás distintas semióticas e réximes de verdade. A autora analiza as imaxes,  a representación e a produción de verdade, pregúntase sobre a oposición entre verdade e ficción e introdúcese na fragmentación ontolóxica da representación para logo analizar a subxectivación dixital, o ego fronte á identidade.

A filósofa pregúntase se todo discurso, toda enunciación pon en perigo a interioridade do suxeito, se este realmente nunca chega a posuír o seu discurso. Se emite, reproduce o escoitado e visto, as ficcións arquetípicas, ou se podería falar desde fóra de si, desde fóra de si como suxeito, afastado da forma gramatical coa que se representa. Polo tanto, se a tal fala pode ser articulada a partir da autorreflexión ou se soamente pode ser pensamento do pensamento, palabra da palabra, representación.

“Dese despregamento presentado podemos obter a verdade, o verdadeiro e o verosímil, do mesmo xeito que permitiría propor, con conflito, o real e a realidade, e a verdade e a ficción. A realidade é xa selección, tería a verdade que coincidir co real? Mais o real é inaccesible, así que sobre el se fai unha unha con-formación interpretativa que funcionaría, en último caso, como ficción. E aí está o quid. Derrúbanse as barreiras entre a verdade e a ficción na posmodernidade, ou é que nunca foron diáfanas e non poden selo, nin ontolóxica nin epistemoloxicamente?”

Índice: 9, 1. Modernidade e produción de epistemes – 10, Socioloxía e positivismo. Marxismo sociolóxico — 21, 2. Imaxes, representación e produción de verdade – 24, Semióticas e réximes de verdade — 31, 3. Enunciados e ideoloxía – 34, Réximes de verdade e produción de subxectividade – 40, Verdade fronte a ficción? — 55, 4. A posmodernidade conservadora e a posibilidade postestruturalista – 57, A fragmentación ontolóxica da representación – 64, A subxectivación dixital: ego fronte a identidade – 74, A arte e a apertura de sentido. Apropiación: cuestionamento do réxime de verdade ou escorregamento? — 85, Bibliografía

Col. Rúa do Sol 3
185 x 135 mm
PDF e libro electrónico
102 páxs.

ISBN 978-84-945621-7-4

Edición non venal – Acceso aberto

Para descargar gratuitamente o libro en formato PDF, calque sobre a ligazón seguinte:

A verdade errada [PDF]

Descárgueo gratuitamente tamén en formato ebook —vía Dropbox— na ligazón:

A verdade errada [edición electrónica]

Ou ebook nun arquivo comprimido [zip]:

A verdade errada [edición electrónica]

 

A opinión da crítica

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave