Cita

Ler mal

Je lis mal et avec ennui les philosophes, qui sont trop longs et dont la langue m’est antipathique.
                          Paul Valéry

Anotacións, 2

A desviación decisiva: a anotación como inicio desa desviación cara ao pensar precisamente porque se afasta do lido sen deixalo atrás, sen riscalo. Velaí os cadernos de notas de Friedrich Nietsche.

Outro dos grandes anotadores é o escritor francés Paul Valéry, quen durante vinte anos de escritura, de 1894 a 1914, foi enchendo un caderno atrás doutro nun aquel de historia do seu pensar. Valéry cavila, remoe e redefine decote determinadas cuestións, que formula nas súas notas convertidas en aforismos, en reflexións. Abala entre unha escritura de exploración poética e as matemáticas, contrae a linguaxe ata desvialo do convencional para atopar ángulos ocultos. Os seus “Cahiers” (29 tomos na edición facsimile do CNRS) son cadernos, libretas de notas, axendas ou follas soltas empregadas para este exercicio cotián. Unha articulación xigantesca do labor de pensar co de poetizar.

A princesa Ninguén (ilustracións)

This slideshow requires JavaScript.

Anotacións: o comezo da escritura, 1

Visitar a exposición “Take note” ha ser unha boa ocasión para comprobar a importancia das anotacións como resultado da lectura e inicio da escritura.

Carl von Linné (Carolus Linnaeus)
 Thomas Gray

Cambridge, England, 1759-1762

Thomas Gray (1716-71), máis coñecido como autor dun dos clásicos da poesía inglesa do século XVIII 18th, the Elegy Written in a Country Churchyard, foi profesor de historia na Universidade de Cambridge. Entre os seus intereses intelectuais, se incluía a historia natural, como demostra que posuíse un exemplar da monumental obra de taxionomía Systema Naturae (1750), de Carl von Linné (ou Linneo). Este manuscrito, de arredor de oitocentas páxinas, documenta a meticulosa lectura que Gray fixo do Systema Naturae. As notas inclúen termos en varias linguas. Moitas das notas da páxina da dereita engadiunas en papel á parte.