Laboratorio de Produción Literaria

O Laboratorio de Produción Literaria (LaPLit) vai desenvolver, con carácter permanente, unha serie de cursos, coloquios e encontros con autoras e autores, coa finalidade de apoiar e estimular a produción literaria en todos os seus ámbitos.


Gabinete de Narrativa

Dirixido por Xosé Monteagudo.

Cursos e obradoiros


Curso de ficción narrativa

Escribe a túa novela ou os teus relatos con
Xosé Monteagudo

Para comezar a escribir ou para perfeccionar a arte da escritura; para reforzar os recursos literarios coñecidos ou para iniciarse neles dun xeito práctico, directo e con resultados inmediatos. Para axudar e contribuír á formación literaria das persoas que desexan achegarse á escritura ou xa están iniciadas nela e necesitan perfeccionar e ampliar os instrumentos que manexan, desde o LaPLit ofrecemos este Curso de ficción narrativa. Impartido por Xosé Monteagudo, un dos escritores máis prestixiosos da narrativa galega actual, autor de novelas coma Todo canto fomos e Eternity e galardoado co Premio Blanco Amor, o Premio García Barros e o Premio Repsol.

O Curso de Ficción Narrativa vai contar coa colaboración de dúas escritoras convidadas. En dúas das sesións do curso, os participantes han recibir o apoio de senllas narradoras de renome coas que han poder intercambiar opinións e dialogar sobre o oficio de escribir.

As persoas matriculadas no Curso de Ficción Narrativa que amosen unha dedicación especial poderán solicitar gratuitamente un Informe de Lectura sobre un dos seus orixinais de narrativa que escollan. O informe ha ser elaborado por un lector profesional do Gabinete de Orixinais do LaPLit.

Apertura do prazo de preinscrición do 10 ao 22 de decembro de 2021. Infórmese na páxina do curso ou solicite praza directamente:

Rematado o prazo de matrícula. O curso iníciase o sábado, día 29 de xaneiro, ás 10 horas, na sede da Fundación Euseino? en Vigo.


Gabinete de Poesía

Dirixido por Chus Pato.

Sección Urania

Urania. Poetas en diálogo con Chus Pato

Unha publicación que recolle o diálogo de Chus Pato con poetas actuais. En formato electrónico (PDF) e acceso aberto.

O diálogo recollido en cada número de Urania tamén se ha realizar de xeito presencial, como unha actividade do Gabinete de Poesía que se desenvolve na sede da Fundación Euseino? en Vigo.

Ademais, en formato presencial ou a través de videoconferencia, hase realizar un seminario sobre a súa obra impartido polas poetas participantes.


Números publicados

Urania 1. Chus Pato dialoga con Xenaro da Silva sobre o poemario O pintor cego.


Proximamente

Urania 2. Oriana Méndez en diálogo con Chus Pato. Publicación en acceso aberto, conversa presencial e seminario sobre o poemario Interna.


Gabinete de Orixinais

Consultoría e edición literarias

Un servizo para persoas que escriben orixinais literarios (narrativa, poesía, ensaio, teatro), dedicado a asesoría e preparación de orixinais de cara á súa presentación a editoriais, a premios ou á súa publicación.


  • Informe de lectura. Con asesoramento dun lector profesional sobre o seu orixinal.

Informe completo e honesto sobre cada un dos aspectos do seu orixinal (acabado ou sen rematar) para axudar a definir os aspectos febles ou para completalo nas súas carencias.

Solicite unha opinión profesional e pormenorizada sobre o seu orixinal de Narrativa, Poesía, Ensaio, Teatro. Reciba unha orientación clara e precisa para envialo a un premio ou presentalo nunha editorial.


  • Preparación de orixinais e edición.

Revisión da organización do material literario. Con proposta de novos desenvolvementos ou modificacións do existente se fose preciso.

Proposta de modificacións: nivel de organización, nivel de recursos literarios e estilo, nivel de títulos, nome de personaxes, lugares, etc.

Corrección ou modificación do punto de vista (en narrativa), da poética implícita (en poesía).

Proposta de supresións de partes do orixinal e suxestión de engádegas, desenvolvemento de partes existentes e reescritura.

  • Consulte as tarifas ou solicite orzamento:

Contacte connosco para solicitar información