“Dixen sen máis (e 3)”, por Hélène Cixous

A Carta Postal

Pódense ler estes envois como o prefacio dun libro que endexamais escribín. […]
Xogamos a carta postal contra a literatura, a inadmisible literatura.
—Jacques Derrida—


Tarxeta postal (1900-1905), por Arsène Cadiou

Coa terceira e cuarta das súas cartas, rematamos a colaboración de Hélène Cixous nesta sección dedicada á correspondencia. Como diciamos nas entregas anteriores, partimos da idea de que toda correspondencia é de todo o mundo para todo o mundo, comeza e remata aí, na súa propia literalidade, non no suxeito que a escribe nin naquela persoa á que vai destinada. Pódea ler calquera, está fóra de si, no mundo.

Nestas dúas cartas derradeiras, Hélène Cixous preguntáse polo senso das cousas. Nunha situación de excepción, a filósofa e literata recorre á imaxe dun Berro que a esperta en plena noite. Ese mesmo son que as demais persoas tamén puidemos oír, de aí o título desta carta: “Coma todo o mundo”.

Oímos o mundo: “Un Descoñecido pero non de todo.” O suxeito saíu do seu encapsulamento e fíxoo, paradoxalmente, ao se ver obrigado a encapsularse por decreto. Unha carta breve —para un longo adeus—, esta xa de 2021, pon o ramo a esta correspondencia sen a deter. A correspondencia é a de todo o mundo con todo o mundo, a que se detén mais non para definitivamente.

Tradución do francés e notas de Cecilia F. Santomé.


Agradecemos especialmente a Hélène Cixous a súa xentilexa e xenerosidade por permitirnos dar a coñecer estas cartas.


Sección coordinada e editada por Cecilia F. Santomé

“Coma todo o mundo”, por Hélène Cixous

Seica escribín: “Todo o que se abre ten algo que dicir”, segundo me di ao teléfono Cécile M. o 2 de abril de 2020. Sería en Hyperrêve, puntualiza Cécile. E eu subliño: se lle poño a data de hoxe a este enunciado modesto é por prendelo con alfinetes ao seu sitio efémero neste tempo van van1 que cae salvaxemente de cu día tras día, coma un trapecista que, polo gordo dun pelo, erra no salto cara á randeeira.

“Todo o que se abre, mesmo unha maleta, ten algo que dicir”, engade Cécile-ao-teléfono. Pensa —ou agarda— que eu teña algo que dicir sobre o que ela denomina o “Acontecemento”, a falta de algo mellor. E eu certifico que: non teño maleta (saín tan ás présas, levantei o voo en dúas horas, dous gatos, dous bolsos, sen pensamento, sen escritura, sen exemplo).

(Tempo despois, ou un pouco máis tarde, cando o pensamento saíu con cautela do seu silencio, viu como se despregaba en forma de siluetas animadas sobre o fondo crepuscular da memoria a ancestral e máxica escena do éxodo, un dos contos de fadas que Omi, a miña avoa alemá, me contaba cando eu tiña catro anos, na década de 1940; todo o mundo marchaba cos macutos ao lombo, e, a min, preocupábanme os gatos.)

Volvamos á maleta:

Estou autodesvalixada. Nada que dicir que poida atinxir a resistencia da escritura. Nada onde a escritura poida estender a súa alfombra mentres se tece unha frase. Nada onde.

E a experiencia salvadoramente humillante: agora, calquera escrito perde o seu esplendor, o seu valor, a súa razón, sobre todo, o propio día da súa emisión. Pensamento? Caducado. Os complementos e os adverbios de tempo reciben un bo golpe. Só queda en pé “agora”. Porque é un indicador da enunciación, di a miña filla. Todas as condicións necesarias e naturais para a cristalización, aínda que sexa rápida, ou para a maduración dunha páxina, dunha reflexión, foron momentaneizadas, pulverizadas.

Iso non quere dicir que non escriba. A máquina escritora está en modo instintivo pero sen nada que dicir; é coma se me asoase: nada que se poida compartir.

A porción necesaria de irresponsabilidade que lle garante á autora a oportunidade de escribir foime confiscada. Baixo o peso dunha responsabilidade que paira sobre a miña cabeza coma unha condena ao desterro nunha peza de Shakespeare. Que abatemento!

Expúlsanme. Coma a todo o mundo. Expúlsanme do mundo e de min. Coma a todos e cada un de nós. Todos perdemos o que se abre. Todos baixo chave. E non só todos os recluídos sobre os que viñamos camiñando ata onte mesmo, non só as recluídas de sempre. Todos e todas as todas e os todos. Todos os que tosen dun xeito ou doutro: de verdade, por imitación, por ansiedade. Todos, medo. Onde estamos? No corredor, todos. Nunca fomos tan parellos; nós, os milleiros.

O “Acontecemento”, sopra Cécile.

Doce, paciente, confiada, Cécile esboza unha palabra que me podería espertar.

“O Acontecemento, o pensamento de Jacques Derrida”, tentea Cécile; H., inmóbil, pensa: “Non ten cabida aquí o pensador do Descoñecido, que é cousa da impensabilidade deste Acontecemento”.

Estoutro non o coñeceu Jacques Derrida; el non pode imaxinar este Acontecemento, o que ten de acontecemento este Acontecemento é que non é humano. Sobrepasa, pasa-sobre.

Sen nada que dicir, calo. Coma todo o mundo. Nós, pobres seres humanos, xa non podemos deixar de falar sen dicir nada. O Ano do Lento Silencio Interior.

O peor que nos acontece nesta intolerable crueldade, o que nunca se lle inflixira aínda aos chamados “mortais” é a abolición do dereito humano á súa morte, á súa derradeira escena.

Non poder morrer coa morte dun, cun capítulo final, canda os seus, é un suplicio que só argallaran os demos do século XX. Aqueles demos eran homes pero neste caso non hai nada que dicir: os demos non (nos) falan.

O único que queda é berrar. É todo canto está na miña man.

Podo falar cun Berro. Ese Berro aconteceu na noite do 2 ao 3 de abril de 2020. Interésame especialmente describir ese Berro. Nunca escoitara un Berro tal. Estaba durmindo. Ou seica non. Lembro que entrara nun cuarto pequeno sen nada particular, non sei onde —iso non importa; pero, que facía alí?—. Deume polo menos tempo a sorprenderme, a inquietarme, a facerme preguntas? Non, pois nese mesmo intre produciuse unha explosión. O ouveo partiu do meu corpo coa forza dun proxectil. Espertoume á bruta, coma se fose un ataque.

—Que foi ese berro?, dixo a forma da miña filla en camisón á porta do meu cuarto.

Díxenlle ás présas: “Un pesadelo”, para que quedase tranquila.

—Foi moi agudo, contestou a miña filla.

E eu xustifícome: se ese Berro berrou foi por causa da violencia enxordecedora do Berro. Iso foi o que me espertou. Ese Berro deume medo. Berrei.

—Houbo un Berro grande e logo unha especie de berro menor, dixo a miña filla.

—A que hora se botou fóra ese berro?, dixen eu.

—Algo antes da medianoite, dixo a miña filla.

A miña filla e mais eu demos volta arredor do Berro. Tiñamos medo.

—Isto vén confirmar o estado de excepción mental no que me atopo. Coma todo o mundo.

—Era un golpe de teléfono estridente no medio da noite. Un golpe, dixo a miña filla, de

—Espertoume, dixen eu, e, así e todo, non o escoitei.

—Viña de ti. Non o entendín.

—A esas horas, unha non pensa con claridade. Iso dixemos.

—Era un berro bastante forte. E era agudo, iso deixoume impresionada. Non era o teu rexistro habitual. Creouse un decorado, coma nun dos contos extraordinarios de Poe. Non era un berro xubiloso, fíxome erguer. Un miaño estridente, conta a miña filla.

—Entrei nun cuarto pequeno, un cuarto inexistente, díxenlle. Se puidese pensar, diría: unha pequena trampa. Había porta? Non. Fiestra? Non. Ao baleiro. Fóra do tempo. Entón é

Alguén

Un home           ao xeito

Un Descoñecido pero non de todo

Era o meu terceiro medo desde o comezo. Nos dous primeiros, tivera medo por e de alguén próximo. Tremera. Batera comigo unha Vertixe. Amparárase de min entón o medo por duplicado: o medo e o medo de ter medo e, xa que logo, a vertixe. Esta era diferente.

—É terrible sentir que recoñeces un descoñecido, dixen.

Recoñeces alguén que nunca viches pero que debiches de “ver” hai mil anos, antes da túa era. Antes da era.

O verdadeiramente terrible era crer recoñecer que o home estaba composto duns cantos homes, entre os que ti crías recoñecer un ou dous, mais que preferirías non coñecer nunca ningún. O home —vino eu— era a hostilidade personificada, era o inimigo. Bastante novo —antano, dirían que “no mellor da vida”, na plena violencia do home. Na homeviolencia—.

O que me aterrou realmente foi que era un aparecido. Pero non unha Pantasma, non era o rei asasinado. Nada de armadura. Máis ben, un atavío clásico, do século XX, talle de 1 metro e 75 centímetros, rostro común e impasible, de pel bastante bronceada, lonxe da palidez. Non era un morto. Era alguén que estaba vivo. E era a morte. Un home vivo e enteiro. Ollaba para min. Eu mirei para el. Coa sacudida do recoñecemento, botouse fóra o Berro.

Nas horas que viñeron tras a medianoite, repasei pouco a pouco todos os elementos da escena do soño dun xeito lúcido, traducíndoos.

Aquel home era unha síntese das Hostilidades. É polimorfo. Tempo atrás, infestoume. Unha non se ceiba del por completo, endexamais. Pode facelo recuar, manténdoo na zona dos refugallos. Iso reteno.

Debía de ser o Virus, dixen.

Non me atrevera a pensar niso. Polo de agora, botara instintivamente fóra a palabra do meu cerebro.

—Poder pegar berros non é mala cousa, dixo a miña filla.

—Sabes como se titula o meu texto?, díxenlle.

—Cal texto?

—O que non escribín, dixen eu.

—”Virus”?

—Non, dixen.

“Coma todo o mundo.”

Díxenlle a Cécile: non son quen de escribir. Ademais, sinto que non debo escribir ese texto. Coma todo o mundo.

4 de abril de 2020

Hélène Cixous

canda Anne Emmanuelle Berger

17 de marzo de 2021

Amigo/-a/-s:

O 10 de abril terá lugar o noso derradeiro seminario —cando menos, no formato e na tradición que a Maison Heinrich Heine nos garantira durante ben anos—. Acáboo de saber. A nova foime revelada hai uns días coma un “acontecemento”. Pasei un tempo remoendo e machicando a cousa e as súas consecuencias —para vós, para min, para nós—, buscando a maneira de responder a este imprevisto que semellaba, accidentalmente, unha cartiña do Virus.

Pensei nunha ducia de escenarios. Velaquí un deles: quizais sexa un sinal do Destino, que me di: “Hélène, non che faría mal parar. É tarde, é hora”. Outro: “Así é a morte, logo? Ai!” Pois non, sigamos. Outro: … etc.

Finalmente, cheguei a estoutro: en principio, o 10 de abril imos parar. Valeranos de aniversario. Deixamos pasar uns meses. Despois, en resposta ao convite do CIPH2 —que, desde 1983, non perdeu folgos—, poderiamos retomalo de cara á volta ás clases do 2021-2022. Iso dános tres sesións. Así sexa. O que descoñezo é que formato nos deparan os Acontecementos Inventados polo Virus. Rezoomarannos ou liberarannos? En que illa nos van guindar en tanto que náufragos sobreviventes? Neste día, 17 de marzo, un ano máis tarde da declaración de guerra de 2020, o que (me) (nos) propoño é un programa de catro ou cinco sesións en 2021-2022. Veriámonos cada dous meses, aproximadamente. Iso permitiríame replicar os Ruídos do mundo. Que vos parece?

Tendes marxe dabondo para transmitirme as vosas primeiras impresións.

Nestes tempos, estráñovos moito. Os vosos rostros, os vosos sorrisos, as vosas voces. Non quero rematar sen vos volver a ver.

A vosa Hélène Cixous


1 Malia non ser a tradución máis acaída para o francés “vain vain”, propoñemos esta para conservar a sonoridade do sintagma de partida, moi próximo a unha onomatopea.

2 Collège International de Philosophie, fundado en 1983 en París por iniciativa de François Châtelet, Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye e Dominique Lecourt. Seguindo o modelo das universidades abertas, organiza ao longo do ano seminarios, coloquios, conferencias e xornadas de estudo para fomentar o pensamento filosófico.

“Dixen sen máis (2)”, por Hélène Cixous

A Carta Postal

Pódense ler estes envois como o prefacio dun libro que endexamais escribín. […]
Xogamos a carta postal contra a literatura, a inadmisible literatura.
—Jacques Derrida—


Tarxeta postal (1900-1905), por M.-P. Verneuil

Coa segunda das cartas de Hélène Cixous, continuamos esta sección dedicada á correspondencia tal mostra dunha literalidade que rexistra as cousas mundanas. Como diciamos na entrega anterior, partimos da idea de que toda correspondencia é de todo o mundo para todo o mundo, comeza e remata aí, na súa propia literalidade, non no suxeito que a escribe nin naquela persoa á que vai destinada. Pódea ler calquera, está fóra de si, no mundo.

Hélène Cixous comeza esta nova carta preguntándose “por que sobre esas liñas verticais dos barrotes se estendían sen fin tantos dos seus libros, co lombo tremendo pola urxencia de liscar; por que, desde os catro anos, o seu pensamento tiña por compaña a música implacable e silenciosa desas cordas endurecidas que son os barrotes, dos que non se sabe se tentan enraizar nas profundidades ou se se elevan pola tracción dos soños cara as alturas”.


Agradecemos especialmente a Hélène Cixous a súa xentilexa e xenerosidade por permitirnos dar a coñecer estas cartas.


Sección coordinada e editada por Cecilia F. Santomé

“Dixen sen máis (Carta 2)”, por Hélène Cixous

Neste intre, ao rompente escuro do luns, 30 de marzo de 2020, estaría inmersa na preparación do seminario do 4; paréceme estar vendo o auditorio da Casa Heine e as vosas facianas, nas que leo o que vou dicir un intre despois.

O Asunto, suspendido, era, xa que logo, A Gaiola, ou Vidas, Mortes e Arranxos na Gaiola. Eu seguía as metamorfoses de Albertine baixo chave, e, de aí, no mesmo instante da experiencia mediante a escritura, metiámonos por detrás —ou por diante— dos barrotes das distintas prisións de Kafka, o campión do encarceramento, desde os seus pulmóns dentro da caixa torácica ata os seus pensamentos de besta inseparable do Liebster Vater como domador fracasado.

E, coma de costume durante os anteditos preparativos, H. preguntábase por que sobre esas liñas verticais dos barrotes se estendían sen fin tantos dos seus libros, co lombo tremendo pola urxencia de liscar; por que, desde os catro anos, o seu pensamento tiña por compaña a música implacable e silenciosa desas cordas endurecidas que son os barrotes, dos que non se sabe se tentan enraizar nas profundidades ou se se elevan pola tracción dos soños cara as alturas.

E, mentres vos escribo estas liñas, ante unha muralla de noite, sinto o vaivén de Haia e Isha, as dúas criaturas inmortais que sen compraceron en descender á miña altura en forma de gatas que se/me preguntan por que as manteño pechadas para preservalas das violencias do exterior. En tanto que bamboleadoras, frecuentan o alto dos roupeiros mais de pouco lles vale: é imposible atravesar os teitos, se non é coa imaxinación.

Querido/-a/-s amigo/a/s (aquí,* comezaba unha carta):

Neste lugar, vivimos coma vós na irrealidade do presente.

Todo está enfeitizado. O espazo arredor de nós era inmenso ata o día da maldición. A antedita inmensidade foi sepultada baixo a prohibición aos seres humanos cun toque de cinsas invisibles. As árbores que bailan para nós a danza do ventre están espectralizadas. Iso é que estamos insufriblemente sometidos ao sino da empatía. Nas interrupcións da Historia, a estreiteza das células en que se atopa detida a maior parte de nós ocupounos o cerebro; está estritamente prohibido e é imposible gozar máis alá dos lindes restrinxidos pola lei. Mesmo en soños, unha xa non sabe ben onde está.

Un miserable seminario menor remoe a noción de Umheimlich. Desta vez, estamos envoltos nas cintas de Umheimlich coma se fosemos momias. «Faixas»? Ousa preguntar a voz do seminario. Man ninguén ten o forno para bolos.

Coma a vós, dóenos a boca do corazón, todo nos doe.

O ano que vén…

Ai! “O ano que vén”!: vaia expresión! Tanto escintila, ao xeito da espada do arcanxo, que me fai deter en seco.

Así que o que trataba de dicir era: o ano qu… e de aí en diante, iriamos máis tarde os sábados ao seminario e

Non habendo tordos, teño uns cantos merlos que propoñervos. Asubían, triunfantes, e andan entretidos arredor da casa, da que son os propietarios indiscutibles mentres que nós somos os seus náufragos.

Esta é unha metáfora de segunda man, agora vola traduzo: non habendo seminarios, serei quen de compartir, coa axuda dos deuses, que tamén se ceibaron do xugo humano, algúns merlos de abril convosco?

Hèlène


* “Aquí”, antonomasia da casa xeórxica de Arcachon, que foi consagrada aos labores da escritura tras a morte en 1961 dun dos meus fillos e o nacemento doutro. Aquí é onde eu leo. Oxalá poidades estar todos vós ao abeiro dos vosos sólidos “aquí”. (N. da A.)

“Dixen sen máis (1)”, por Hélène Cixous

A Carta Postal

Pódense ler estes envois como o prefacio dun libro que endexamais escribín. […]
Xogamos a carta postal contra a literatura, a inadmisible literatura.
—Jacques Derrida—


Tarxeta postal (1900-1905), por Alfons Mucha

Iniciamos unha sección nova encabezada cunha cita de Jacques Derrida e cun título idéntico ao dunha das súas obras. Pódese dicir que se trata dunha homaxe á obra tan admirada por nós deste insigne filósofo, tamén literato, extraordinario lector e escritor. A palabra que marca esa cita é envoi (“envío”), ten varios significados que podemos resumir en dous conceptos contrapostos, ou non, principio e final. As cartas poden iniciar algo, pódeno rematar. As que imos incluír nesta sección non teñen final. Partimos da idea de que toda correspondencia é de todo o mundo para todo o mundo, é mundana, comeza e remata aí, na súa propia literalidade non no suxeito que a escribe nin naquela persoa á que vai destinada. Pódea ler calquera, está fóra de si, no mundo.

Non se trata, entón, de publicar correspondencias entre varias persoas nin tan sequera unha serie de cartas máis ou menos ordenadas. A Carta Postal envíase cun outro fin: deixar constancia dun momento, dunha fulguración, de algo inacabado, tamén daquilo que continuación non pode ter. A sección podería incluír desde unha carta illada a varias cartas de varios remitentes vencelladas ou non por un algo manifesto ou non tan á vista, menos ostensible e, evidentemente, máis mundano, non transcendente.


En 1983, a profesora, filósofa e escritora Hélène Cixous botou a andar un seminario de literatura e pensamento ao abeiro do recentemente inaugurado Collège International de Philosophie, concibido polos seus impulsores (François Châtelet, Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye e Dominique Lecourt) como un centro de investigación segundo o modelo das universidades abertas, supoñía unha prolongación da súa experiencia docente no Centre Universitaire de Vincennes.

Case catro décadas máis tarde, o seminario de Hélène Cixous segue a ser un referente na vida intelectual dos campus parisienses. A Maison Heinrich Heine – Fondation de l’Allemagne acolle no seu salón de conferencias os encontros, cunha periodicidade mensual entre mediados do outono e finais da primavera. Durante unhas catro horas, a Cixous crítica literaria, lectora e pensadora tece —na máis pura tradición francesa— unha disertación sobre o tema escollido para cada sesión. James Joyce, Henry James, Jacques Derrida, Ariane Mnouchkine, Michel Foucault atravesan con frecuencia as súas reflexións. Cixous dialoga cos seus referentes ao tempo que o fai coas persoas asistentes.

Cecilia F. Santomé, estudante predoutoral e beneficiaria dunha bolsa Erasmus na Universidade París-Sorbona, foi unha delas no curso 2008-2009. Unha experiencia que tería unha pegada notable tanto nos seus futuros traballos de investigación teórico-literaria coma na súa concepción da escritura.

Década e media máis tarde, os seus camiños volvéronse cruzar cando a pandemia empurrou as autoridades a ordenar o confinamento da poboación. Suspendidos por un tempo indefinido os ritmos cotiáns, instaurado un presente abafante, Hélène Cixous procurou acougo no exercicio da palabra. Palabra dixital, transmitida por correo electrónico, substituta da presenza. Foi así como Cixous volveu forxar na distancia unha relación epistolar unidireccional co seu alumnado. Entre marzo e maio de 2020, a editora desta sección foi unha das centos de persoas que recibiron na súa caixa de correo virtual tres cartas tinguidas de melancolía, incerteza, angustia, esperanza. A última, asinada un ano máis tarde, anunciaba unha metamorfose. Publicámolas en tres entregas traducidas do francés pola propia editora.

Agradecemos especialmente a Hélène Cixous a súa xentilexa e xenerosidade por permitirnos dar a coñecer estas cartas.


Sección coordinada e editada por Cecilia F. Santomé

“Dixen sen máis (Carta 1)”, por Hélène Cixous

París, 14 de marzo

Dixen sen máis: vouvos escribir unha carta.

Coido que unha especie de voz interior me ditou estas palabras, que xa eran unha promesa. Un chimpo, tan inspirado e cheo de vitalidade coma o chimpo lóstrego intelixente de Isha ata a campá (enriba da cociña).

Unha carta-chimpo, pois. Acróbata da vida. Agás que non son gato. E pouco despois da idea —cegadora— da carta, veume unha inquietude ben humana, amolada eu pola tarefa, pola aprehensión, por un pequeno remorso, polo temor de decepcionar moitas persoas queridas. Coma sempre, perdín a graza en canto fun tocada por ela.

Cando de min se apoderou a graza, esta debía de ser coma a vella gansa todopoderosa que transporta a Nils Holgersson sobrevoando a pobre terra imperfecta mais que tamén pode deixar caer o ambicioso raparigo.

Aterro aquí. Terra! Carta! Palabra mantida! Eu, que non son Isha, a gata-voadora,1 nin Haia-a-trapecista. Non vou tras delas mais sígoas co corazón e coa cabeza o día enteiro.

Que sexan os gatos! E, se non tedes gatos, entón tede e escoitade os paxaros. E daquela sede paxaros.

Ai, mais isto é unha carta. Un monicreque. E precisa da súa cabeceira bonita. Velaquí vai:

Sábado, 14 de marzo de 2020, ás seis da mañá, a radio-carta divos: ceo aínda escuro pintado cun leito de nubes por riba mais xa

paxaros.

Vedouvides:2 eses, os xenios libres, cumpren a súa misión de anxos, carteiros, modestos filósofos sobrenaturais, sinaturas da inmortalidade. Chi, chi, chi (o chío rechouchío do Vivido).3

Por causa da miña pobre vista, non son quen de os ver. De aí que non lles vexa máis que as voces. É coma se vise coas orellas o fondo mesmo das almas, a lembranza da Vida Enteira: “Deste lado, a ledicia, a continuación, o fermoso despois, é por aquí!”

—Merlo? Merlo. Música por excelencia. E mesmo a voz de Eva, miña nai, que non pode resistir a tentación dun xogo de palabra [sic]: Merlo merlón!4 Cousa que me leva ao dicionario. Como se lle di ao merlo en alemán? Resposta: eine Amsel; e, ademais, é feminino!? Deixo que sigades o voo da Merla de lingua en lingua e que descubrades que a Merla é unha torda de loito.

En tanto que promesa, “o fermoso alén” é sempre un aquí-xa.5

A primeira vez que entrei en contacto co fermoso despois foi en 1940 ou 1941, cando souben que o período de Antes da Guerra, aquela idade dourada que durara uns cantos anos, volvería no futuro baixo a aparencia de Despois da Guerra. Entre ambos os dous, estaba a Guerra, a tebra cos ouveos dos avións e das criaturas mais co ourelo broslado do Ouro de Antes e de Despois.

A propósito disto, velaquí estamos nun Entre ourelado de Ouros. Nós, con esta separación entre nós que non impide, porén, que a carta, calquera carta, nos manteña unidos.

N.

Advirto que me gusta datar; dato ao meu xeito, así: 1940-2020 ou 2020-1940. Tamén me serve de desculpa para lembrar que vou facer oitenta e tres anos, e os que han vir.

O seminario tamén ten varias datas.

Na do 14 de marzo, todo xiraba arredor do Tema da Gaiola. O engaiolamento de Albertine.6 levando canda si todas as gaiolas de Kafka. Para o 14 de marzo, tocaba ler Informe para unha Academia (poñíame dos nervios esta tradución, así que compartín convosco o orixinal: Ein Bericht für eine Akademie).

Quedou patente a través dos barrotes que o 14 de marzo tería lugar a unha altura calquera de abril, co tempo, unha nunca sabe exactamente a hora. Algo que se dá tamén dun xeito delicioso en todo o tocante á literatura, instalada no perpetuo tempo voador.

Así que liamos o que imos ler o… Como nunca o leriamos se só o lesemos o 14 de marzo de 2020.

De onde lle veu o apoxeo repentino a esta carta? Agora seino-síntoo: foi onte á mañá, no intre no que me vin obrigada a escoitar o discurso da Responsabilidade, unha magnífica arroutada de amor. Amor por nós no noso humilde e fiel —e duro— traballo de atención ao texto, esa cociña nosa das palabras, coas especias (velaquí o Merlo intervindo desde a fiestra! Xa son as sete e media da mañá, logo hei deter o bolígrafo e ir agatuñar).

Si, sen máis causa: esta especie de amor mediopaxaro medioanimal7 mediaspalabras, frases, linguas das que nos alimentamos.

Non, non haberá Escaseza.

Imos…

Ata o…

Son as oito. Entrementres, recibín unha chamada de Adel-león-galo-touro-bebé-rir e, naturalmente, de Paxaros, Pombas de guerra

que se traducirá, quizais, un día destes, en iluminación visual.

Aquí volvo. Dicirvos,

P. D.: no 68 (1968), de marzo a outubro-novembro quedamos sen seminario; no canto, o Gran Seminario da Invención da Liberdade.

Houbo semanas nas que non abrimos un libro!

Mais en 2020, de marzo a … … … lemos, alimentáronnos, transportáronnos as nosas respectivas bibliotecas. E, para calquera, Dans le ventre de la baleine et autres essais (1931-1943) [“No ventre da balea”, edición abreviada dos Critical Essays] (Orwell) de sobremesa e Orlando (Woolf), dado que remata cunha Gansa–eira8! Salvaxe. 

P. D.: “Polo que a min respecta, dis, desconfío da palabra ‘fiable’, sobre todo cando vai pegada ao termo ‘fonte’. —Mais, retruco, es quen de distinguir se ti mesmo es fiable ou desconfiable? —Non creo”.

Seguimos

                                                                                                                                          Hélène


1    Quer intencionado quer non, hai un erro de concordancia de xénero entre o substantivo masculino chat, que é o que Cixous emprega aquí, e o artigo e o adxectivo (la, volante) que o modifican. Optamos por harmonizar o sintagma nominal e traducilo como feminino.

2    A miúdo, a autora recorre a termos homónimos ou homófonos para artellar xogos de palabras. Produce así camadas de significado que se superpoñen e multiplican a potencia evocadora do texto. Véxase, neste caso, o uso da forma verbal «v’oyez», inexistente no francés estándar mais que soa coma a segunda persoa do plural do imperativo presente do verbo voir (“ver”) e, na escritura, semella o froito da contracción dun pronome persoal tónico da segunda persoa do plural (vous) e a forma verbal oyez, da segunda persoa do plural do presente de indicativo do verbo ouïr (“escoitar”), hoxe en desuso.

3    Coma se se tratase dunha homenaxe ao seu admirado James Joyce (Hélène Cixous doutorouse cunha tese sobre o Ulises), introduce o termo c.oui (da voz familiar coui, “cocote”?) e crea una estrutura paralelística entre o contido da paréntese (“le c.oui ‒c.oui de la Vie”) e a frase (“oui, oui, oui”) que a precede. O resultado, consideramos, aproxímase á onomatopea dunha voz de ave; por iso, traducimos o fragmento reproducindo vagamente un chiar.

4    En francés, merle refírese ao noso merlo e, con menor frecuencia, a un peixe mariño da familia dos lábridos. En galego, este último recibe o nome de “merlón”.

5    Outra volta, Cixous emprega un neoloxismo para explorar os lindes da linguaxe e engadirlle á carta un pouso poético. Na medida do posible, reproduciranse estes neoloxismos respectando tanto o senso coma a grafía orixinais.

6    Albertine Simonet, personaxe de Á busca do tempo perdido, de Marcel Proust. Presentada no segundo volume desta obra, À l’ombre des jeunes filles en fleur (“Á sombra das raparigas en flor”), é unha das mozas que lle dan título. O narrador pasará da  fascinación inicial por elas a un interese particular por Albertine, que semella alentalo ata que frea en seco os seus avances. Aparecerá de novo en Sodome et Gomorrhe (“Sodoma e Gomorra”), e aquel decidirá casar con ela malia sospeitar as súas inclinacións sexuais. Esa sombra será o eixo de La prisonière (“A prisioneira”), a cuxa atmosfera opresiva fai referencia Cixous nas súas cartas.

7    Con frecuencia, elimínanse signos de puntuación coma puntos e comas. Custa distinguir entre o efecto buscado e o resultado dunha escritura rápida, urxente, non sometida a un proceso de revisión posterior. Á hora de traducir, respectamos no posible a puntuación predominante en cada unidade textual.

8    No orixinal, “Oie-seau”, que viría a ser, literalmente “Ganso-caldeiro” mais que soa coma oiseau (“paxaro”). Para manter tanto a sonoridade coma o referente dese xogo lingüístico, optouse pola solución “Gansa-eira”.

“Decálogo da novela”, por Cecilia F. Santomé

A torre Eiffel“, por Henri Rousseau

A novela como monstruosidade, como ficción real e non real ao tempo. A novela como substituta da realidade, velaí a potencia, a virtualidade deste xénero narrativo que a escritora Cecilia F. Santomé persegue no decurso destes dez apuntamentos verbo dunha materia que escorrega, que se adapta ao mundo, aos mundos, fuxidía e certa ao tempo. Un sistema de escritura que sempre considera as súas marxes, sen excluílas mais sen deglutilas completamente. A autora de Unha rapaza de provincias fai repousar o efecto novelesco na ollada que o suxeito deita sobre ese obxecto aparentemente oco que se tece sobre a idea de ficción. A novela, como goma de mascar, defórmase, pégase ao padal de quen escribe e le, ensúmese e rexorde nun globo que sempre acaba por estoupar. A novela remata. To the Happy Few.


Sección coordinada e editada por Iván García Campos

Elixe a túa aventura

1) Patio de recreoA novela hoxe é promesa de evasión por entregas, unha escapada a bocados entre as pequenas rutinas que compoñen o día a día, un tempo de lecer que osixena os pulmóns con imaxes de infinitas posibilidades. Ao pousar o libro, ao soar o timbre da realidade, só cabe a nostalxia gozosa desoutras vidas que por un instante tivemos ao noso alcance.

2) Campo de areaQue complicado, ofrecer unha definición da novela agora que os seus moldes semellaron estalar. Poida que a alternativa sexa facer un bosquexo, propoñer unha aproximación, consciente do carácter do xénero do que unha está falando. Vexo nela unha areeira, chea dese material minúsculo e escorregadizo, inapreixable se non é sometido a un proceso físico que o permita, ou mesturado cun elemento coagulante. A novela muda a cada paso, definitivamente aberta, e esváranos entre as mans ao tentar apreixala.

3) Goma de mascar. Coma esa pastilla ou bóla de masa ríxida que a forza de roela e mastigala vai modificando as súas calidades iniciais, adquirindo unha nova textura e liberando sabor: así é a novela. Unha goma de mascar na boca de quen escribe, batendo entre os dentes, contra o padal, xogando coa lingua co único obxectivo de explorar a súa capacidade elástica, de exercitar ata o insospeitado a virtude do material para facer figuras con el.

4) Neverland/EndexamaisEsa flexibilidade confírelle ao proceso de escritura certo carácter de paraíso recuperado pois se converte nun refuxio onde formas e corsés, normas e rigores, quedan suspendidos no tempo. No lugar que é a novela, dáse unha primavera eterna de xogos creativos. Florea a ilusión “peterpanesca”.

5) Xoguete roto. Acaso non ten algo diso esta forma, fragmentada e fragmentaria, esquiva e elíptica, descomposta e volta a compoñer unha e mil veces no curso das décadas? A novela é un xoguete roto á imaxe da obra do doutor Frankenstein: unha criatura, un enxendro con vida propia no que a miúdo se recoñecen influencias, homenaxes, débedas e préstamos máis ou menos disimulados.

6) Inocencia (o contrario da). Coma en calquera outro xénero literario, hai pouco espazo na novela para a inxenuidade non impostada —e, polo tanto, transformada en recurso ao servizo da obra—. A escritura esixe coñecemento, dixestión ou vómito de lecturas previas. Non hai novela por xeración espontánea, tampouco mediante esporas. Parir unha linguaxe absoluta e radicalmente orixinal é tan ambicioso como naïf. As marxes sempre consideran o sistema.

7) Boneca rusaA novela propón un marco total para a recreación de feitos, pensamentos, relacións, poderes, tempos, lugares, identidades; dunha amplitude tal que a miúdo non chegamos máis que a albiscar os seus horizontes. E, para darlle vida a ese mollo de intencións que contén o espiñazo sobre o que se sustenta, constrúe estadas en forma de niveis textuais coma capas de cebola, estratos de terra que conectan o núcleo e a codia. Historias dentro de historias, tramas, subtramas, fíos múltiples que tecen verticais e xerarquías textuais. Alén de principios, medios e desenlaces, de voltas e de reviravoltas, érguese triunfante a idea. Mais no bandullo da boneca rusa que é a novela caben tamén elementos externos, pois a poesía, o teatro e o ensaio contribúen a enriquecer o xa de por si extenso campo de cultivo novelesco.

8) Mazá de Brancaneves. Que tentadora resulta precisamente por ese carácter híbrido e a permeabilidade das súas fronteiras! E, así, nela podemos atopar consolo ou materia para o debate, unha fiestra aberta para que entre o aire, un espello, unha lección pendente, un xermolo de coñecemento, unha luz que treme na escuridade. 

9) Peta ZetasEstouran os efectos, os xiros, os principios ou os finais, os medios convertidos en principios, os finais que non son tal, as palabras coidadosamente escollidas para aguilloar, as intrigas suspendidas, as intimidades reveladas, a humanidade encarnada en cada páxina. Mais o clímax está ou non está, é ou non é: a novela xa non precisa de cumios que a xustifiquen. O espectacular, a explosión, a vontade rupturista posmoderna crepítanos na boca sen por iso eclipsar o valor do anticlimático, da planicie narrativa, da sobriedade como estética fronte aos fogos de artificio da e na lingua.

10) Elixe a túa propia aventura. Pouco ou nada importa o que para unha sexa a novela: serán sempre os lectores e as lectoras os que emitan o seu veredicto e así a consideren. Haberá poemarios que sexan lidos coma textos narrativos, co seu fío condutor, texturas e ambientes, voces ou personaxes. Virán historias curtas que compoñan un crebacabezas dentro dun relato marco que as abrace à la Boccaccio. Leremos crónicas, memorias, ficcións do eu ateigadas de fórmulas que rachen a cuarta parede e tezan complicidades cheas de teatralidade.

Á marxe da intención primeira de quen a concibiu, a novela vaise armando nas olladas. Na lectura, cobra entidade. Ata entón, é a forma total e a máis oca. Todo potencia, coma a infancia.

Decálogo da novela