Rúa do Lagarto

Rúa do Lagarto é a liña editorial de Euseino? dedicada á literatura.

Un lugar para o que se escribe nos lindes, unha colección para a literatura aparentemente menor. Non aspira á rotundidade das grandes avenidas planificadas de xeito preciso senón á factura parcial das calellas que se constrúen a si mesmas co pasar do tempo. Celebra o que a uniformización da literatura entendida como mercadoría censura: o defectuoso, a brevidade, o ambiguo e o indeterminado.

A colección recolle obras de extensión breve, de ata 20.000 palabras (entre 50.000 e 100.000 caracteres con espazos): ficción en forma de nouvelle ou de conto e relato, cartas e diarios mais tamén xéneros híbridos e singularidades. Serán os obxectos literarios que queren aparecer nela os que definan e configuren a súa arquitectura.

Rúa do Lagarto é un rodeo fértil ao camiño recto: a escritura como anomalía.

Colección dirixida por Berta Dávila.


Envío de orixinais

Se vostede desexa propoñer a publicación dun orixinal da súa autoría, prégase cubrir o formulario incluído máis abaixo.

A obra final será sempre de extensión breve, entre 50.000 e 100.000 caracteres con espazos (de 10.000 a 20.000 palabras), e debe responder ao propósito xeral da colección.

Non esqueza incluír os seus datos e o seu correo electrónico, ademais dunha breve explicación da proposta que non exceda os tres parágrafos: un resumo do argumento, de existir, ou dos temas; cal é o propósito ou a intención da obra, unha nota biográfica breve e calquera outra cousa que considere importante.

Pode propoñer a valoración do seu orixinal xa concluído ou dun proxecto inacabado. Segundo sexa o seu caso, solicitaráselle a través do correo electrónico que facilite unha mostra de arredor de 10.000 caracteres con espazos (1000 palabras) ou ben a obra completa.

Hase responder a todas as propostas no prazo máximo de dous meses a partir do envío.


Títulos publicados

1. Beatriz Fraga, O Rei Portador e outras historias