Anotacións: o comezo da escritura, 1

Visitar a exposición “Take note” ha ser unha boa ocasión para comprobar a importancia das anotacións como resultado da lectura e inicio da escritura.

Carl von Linné (Carolus Linnaeus)
 Thomas Gray

Cambridge, England, 1759-1762

Thomas Gray (1716-71), máis coñecido como autor dun dos clásicos da poesía inglesa do século XVIII 18th, the Elegy Written in a Country Churchyard, foi profesor de historia na Universidade de Cambridge. Entre os seus intereses intelectuais, se incluía a historia natural, como demostra que posuíse un exemplar da monumental obra de taxionomía Systema Naturae (1750), de Carl von Linné (ou Linneo). Este manuscrito, de arredor de oitocentas páxinas, documenta a meticulosa lectura que Gray fixo do Systema Naturae. As notas inclúen termos en varias linguas. Moitas das notas da páxina da dereita engadiunas en papel á parte.