Reserva de praza

Para o día 5 de maio, ás 19,30 horas. Chus Pato dialoga con Oriana Méndez sobre “Interna”. Lugar: sede da Fundación Euseino? na rúa de México 37 baixo de Vigo.


Acceso con achega

Achega de 3 euros por 1 asento.


Achega de 5 euros por 1 asento.


Achega de 10 euros por 1 asento.


Para aceder ao acto soamente ten que indicarnos cal é o enderezo electrónico co que fixo a reserva. Para facer varias reservas, debe realizar a achega o mesmo número de veces que prazas desexe reservar.


Acceso libre

Pódese acceder ao acto sen reserva previa, é recomendable facer a reserva de acceso libre para podermos saber o aforo dispoñible e avisar con antelación caso de que se esgotasen as localidades. Grazas.


Se ademais quere colaborar na organización doutros actos coma este, se o desexa pode facer unha doazón.

Doazóns

A doazón de calquera cantidade,* grande ou pequena, dá pulo ao labor de publicación de Euseino? Editores e euseino.org, ademais de axudar á organización de actos culturais. Se apoiar un lugar para o pensamento e a literatura en galego é algo importante para vostede, considere facer unha doazón á Fundación Euseino?. Apoia así unha liña de publicacións dedicada á filosofía e á literatura non comercial, un arquivo de documentación autorial e un lugar para actividades e coloquios, para a escritura e a independencia de criterio.

Euseino? Editores, euseino.org, Arquivo Euseino? e Euseino? Social forman parte da Fundación Euseino?, unha organización non lucrativa independente que se sostén unicamente co apoio de benefactores, colaboradores e voluntarios. A súa independencia está garantida pola completa autonomía económica respecto de calquera institución ou organismo gobernanental.

One-Time
Mensual
Anual

Fai unha doazón única

Fai unha doazón mensual

Fai unha doazón anual

Choose an amount

€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Or enter a custom amount


Agradécese a túa contribución.

Agradécese a túa contribución.

Agradécese a túa contribución.

DoarDoar mensualmenteDoar anualmente

* As doazóns de 150 euros e menores son deducibles do IRPF nun 80% (de 150 euros é posible deducir 120, polo que o custo para a persoa doadora queda en 30 euros). Todos os graos de membresía de Euseino? Social considéranse unha doazón a unha organización non lucrativa, polo que é deducible fiscalmente na declaración da renda das persoas físicas.