Imaxe

Este Nadal, ler para …

tny 11.8.04 cvr

Ao seu dispor
Na internet
Nas librerías

Cita

Ler mal

Je lis mal et avec ennui les philosophes, qui sont trop longs et dont la langue m’est antipathique.
                          Paul Valéry

Anotacións: o comezo da escritura, 1

Visitar a exposición “Take note” ha ser unha boa ocasión para comprobar a importancia das anotacións como resultado da lectura e inicio da escritura.

Carl von Linné (Carolus Linnaeus)
 Thomas Gray

Cambridge, England, 1759-1762

Thomas Gray (1716-71), máis coñecido como autor dun dos clásicos da poesía inglesa do século XVIII 18th, the Elegy Written in a Country Churchyard, foi profesor de historia na Universidade de Cambridge. Entre os seus intereses intelectuais, se incluía a historia natural, como demostra que posuíse un exemplar da monumental obra de taxionomía Systema Naturae (1750), de Carl von Linné (ou Linneo). Este manuscrito, de arredor de oitocentas páxinas, documenta a meticulosa lectura que Gray fixo do Systema Naturae. As notas inclúen termos en varias linguas. Moitas das notas da páxina da dereita engadiunas en papel á parte.